XEM – TƯ VẤN – ĐƯA RA GIẢI PHÁP

PHONG THỦY TOÀN DIỆN

 

A. Tại sao và Khi nào nên xem Phong Thủy ?

 1- Khi bạn mua bán xây sửa nhà, hoặc khi quan sát xung quanh nhà đang ở hoặc doanh nghiệp ,Bạn thấy nhà của bạn gặp Hướng không hợp trạch chủ, như một số mô tả ở trong bài viết này  hoặc nhà tuy hợp hướng trạch chủ nhưng lại gặp một số vấn đề như sức khỏe, công việc, hạnh phúc gia đình, học hành của con cái…. công việc kinh doanh gặp nhiều trục trặc, không được thuận lợi – Vì sao ?
 
2-  Bạn muốn quy hoạch Từ ĐƯờng , Huyệt Mộ, làm vượng Mộ…
 
  
*** Các Khái niệm và nguyên tắc Hành đạo của Phong Thủy Gia ***
 
1, Chuyên gia Phong Thủy (Gồm các Phong Thủy Gia, Phong Thủy Sư ) – dưới đây viết tắt là (PTG) cần hội tụ đủ các yếu tố:  Tâm đức duyên, có Thần Tâm Thánh nhãn, Tiều phu cước, Trên thông Thiên văn dưới tường địa lý, giữa hiểu lòng người.
 
2, Bên cạnh đó, cần hiểu 3 nguyên lý: Tâm Pháp, Đạo Pháp và Hành Đạo:
 
2.1: Tâm Pháp: Các Phong Thủy Gia cần Tuân thủ Đạo pháp: Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp Tự nhiên.
 
2.2: Đạo Pháp: phải tuân thủ theo lẽ tự nhiên – Thiên định: Nhất sinh nhị, Nhị sinh tam, Tam sinh vạn vật. ( Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái, Bát quái bao quát Càn Khôn ).
 
2.3:  Hành đạo: Đạo Cao Long Hổ phục, Đức Trọng quỷ thần kính nhường.
 
2.4: Tuân thủ Ngũ Hành sinh khắc: Âm Dương cân bằng hòa hợp khí, Tam Tài Thiên Địa Nhân tiếp ứng; Long huyệt mộ Sơn Thủy hướng lâm môn, hình khí lý số hiển linh ==> Ngũ Phúc tự nhiên Thành.  
 
Vì vậy: Để có thể giúp được một cách trọn vẹn, với các Dự Án qui mô lớn như: Quy hoạch vùng miền, dự án khu công nghiệp, các cao ốc biệt thự, từ đường, khu huyệt mộ, nghĩa trang…các Phong Thủy Gia sẽ trực tiếp đến để xem hình thế, địa khí, thủy khí… để từ đó vận dụng cụ thể: 
 
–  Thái cực tâm pháp : để xem Dương cơ tam yếu.
–  Khai môn điểm thần pháp và Chiêu hồn đại pháp : để xem phong thủy âm trạch huyệt mộ, nhà thờ tổ, từ đường.
–  Bát đại thần chú, Thập chú, Kim cương Đại Thừa Chú..: để đăng đàn khai quang điểm nhãn, Hô thần nhập tượng, Hành lễ.
 
– Tư vấn Thành lập công ty, Tên công ty, Logo website …. hợp Phong Thủy 
 
– Tư vấn đặt tên con,  Lễ giải hạn, Lễ tạ, Lập Tử Vi (kể cả trường hợp Trạch Chủ không nhớ đầy đủ thông tin) …
 
– Xem biển số xe, số điện thoại…. làm lễ đầu xe…